Werkgeluk en vitaliteit: geef het prioriteit!

Deze week is het ‘de week van het werkgeluk’, een initiatief van Happy Office, met als doel werknemer én werkgever bewust te laten worden van de (on)vanzelfsprekendheid van werkgeluk en diverse organisaties aan elkaar te verbinden.

Het is ook ‘de week van de vitaliteit’, in het leven geroepen met een soortgelijk doel: vitaliteit prioriteit geven op de werkvloer. Vitaliteit en geluk liggen dicht bij elkaar. Het is daarom misschien geen toevalligheid dat beide thema’s deze week centraal staan.

Besef en belang

Het belang van gelukkige en gezonde werknemers is op dit moment misschien wel groter dan ooit. Door de huidige arbeidskrapte wil je graag je mensen behouden. Werknemers die met plezier naar hun werk gaan verzuimen minder, ervaren minder stress en wisselen minder snel van baan. Besef daarom het belang van deze thema’s, en denk aan wat Richard Branson zei: ‘Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employee, they take care of your clients.’

Oprechte aandacht

Zie de persoon áchter de medewerker. Wat houdt hem of haar bezig zowel privé als in werk? Wat zijn talenten van mijn medewerker en kan hij of zij deze voldoende inzetten. Luister naar wat ze écht zeggen en als dat niet helder is: vraag naar verduidelijking. Probeer tijdig dreigend verzuim te signaleren en biedt aan wat nodig is. Dat kan zijn een training of coaching wat kan bijdragen aan de vitaliteit van werknemer.

Faciliteer

Fruit op het werk, looncompensatie, vrijdagmiddagborrels, je kent ze wel. Niets mis mee natuurlijk, maar faciliteer je als werkgever ook in preventie en bewustwording van vitaliteit? Geef je mensen de ruimte en het vertrouwen, zodat men tijdig aan de bel trekt bij dreigend verzuim of verloop. Geef wat nodig is om je mensen werkgelukkig te houden.

Heb oog voor de persoon áchter de medewerker!

Wij zijn van mening dat een organisatie of team het best tot zijn recht komt wanneer ieder individu met plezier werkt en doet wat past. Dat betekent ook dat hierin een belangrijk rol is weggelegd voor leidinggevende. Heb jij zicht op hoe dit doorwerkt in je organisatie? Wij kijken en denken graag met je mee. Ondertitelen van jullie organisatiecultuur en de onderstroom is wat we het liefste doen! Aan de hand van een (maatwerk)traject onderzoeken we samen de weg naar vitale en werkgelukkige mensen!

Meer weten? Neem contact met ons op!