Producten

Maatwerk is ons vertrekpunt. Wij leveren dan ook geen standaard producten. Op basis van onze ervaring stellen wij het PvA samen, waarbij we op de invalshoeken INDIVIDU, TEAM en ORGANISATIE ons maatwerk modulair opbouwen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Individu

 1. disbalans naar balans.
 2. Individuele coaching/persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, managers, directieleden en toezichthouders vanuit balans naar een next step.
 3. Individuele ontwikkeling van een specifiek item dat middels een groepsbenadering plaatsvindt (onder meer: ziekteverzuim; stress; millenniums; levensfasegericht, functie gewijs).
 4. Individuele ontwikkeling middels intervisie vanuit inhoud (onder meer: artsen, ingenieurs, teamleiders, laboranten etc.) of vanuit thema’s.

Organisatie

 1. Ontwikkeling leidinggevenden binnen de context van de organisatie en haar stakeholders/samenleving.
 2. Interim management op directieniveau binnen de context van een organisatie ontwikkelingsproces.
 3. Project management op directieniveau binnen de context van een organisatie ontwikkelingsproces.

Team

 1. disbalans naar balans.
 2. Team ontwikkeling van operationele teams, managementteams, directieteams en toezichthoudende teams vanuit balans naar een next step (teamvolwassenheid, high performance team).
 3. Team ontwikkeling middels intervisie vanuit een thema.

Thema’s / doelgroepen

 1. Ziekte verzuim
 2. Stress, werkdruk, work/life balans
 3. Belevingsgerichte dienstverlening
 4. Betekenis/zingeving/levensthema’s
 5. Levensfases (Millenniums en 45+)
 6. Opleidingsprogramma’s voor leidinggevenden en professionals
 7. Thema’s die hier niet beschreven zijn, maar waar u wel een vraag over heeft.