Visie & Waarden

Onze visie

Als mensen weten wat hun Purpose, hun roeping, is, en in een veilige omgeving samenwerken kunnen zij authentiek gedrag ontwikkelen en blijven zij langer verbonden aan de organisatie.   

Onze inspiratie ligt op het vlak van de Blue Zone. Blue Zones zijn plekken in de wereld waar mensen gemiddeld 10 jaar langer en gelukkiger leven. Aspecten die hierbij belangrijk zijn zijn: leven met intentie, bewust zijn van purpose, vorming van gemeenschap, een goede balans tussen inspanning en ontspanning en natuurlijk bewegen. Deze aspecten zetten wij graag in om organisaties duurzaam inzetbaar te houden.  

Lees meer over Blue Zones

Denken, voelen, doen

Ons volle potentieel wordt optimaal benut als denken, voelen en doen in afstemming is. Vaak zijn één of twee dominant en benutten we lang niet al ons potentieel. Afgaan op onze intuïtie is zakelijk gezien vaak een uitdaging, echter zodra het met gedachten en handelingen te onderbouwen is, ontwikkel je daar de meest uitdagende kansen. 

Als hoofd en hart met elkaar verbonden zijn (het stroomt) dan neemt de effectiviteit van de handen (het handelen) en de communicatie toe. Er ontstaat ontwikkeling, affectiviteit, flexibiliteit en duidelijkheid. Procesbegeleiding is een onderdeel van onze advisering, begeleiding en trainingen.

Vandaar dat onze begeleiding altijd uitgaat van alle drie deze aspecten van ons mens zijn. Is men zich bewust van wat men denkt, wat men voelt en hoe men handelt?

Individu, team, organisatie

Om te komen tot een daadwerkelijke en effectieve verandering  richten wij ons op het individu, de teams en de (leidinggevende) organisatie. Door op alle drie de onderdelen te schakelen ontstaat een duurzame verandering en een procesversnelling. Het proces van de verandering verloopt sneller en innovatief, met minder kramp, verzuim en onnodig verloop.

Groei

Allereerst richten wij ons op veiligheid en vertrouwen. Vervolgens brengen wij het proces op gang van Denken, Voelen en Doen. Toekomst gericht. Door het individu, team en de (leidinggevende) organisatie met elkaar te verbinden ontstaat een creatieproces. Stap voor stap groeit men in gezamenlijkheid tot een hoger doel. De kracht van NextSteps.nu is dat er optimale afstemming is op dat wat er in de organisatie speelt. Uw situatie is niet standaard, uw situatie is uniek; onze aanpak is maatwerk, afgestemd op uw unieke situatie. Wij stimuleren de ontwikkeling en bewegen mee, om uiteindelijk te komen tot het hoger gelegen resultaat. Het bewust doorlopen van deze stappen geeft ook gelijk inzicht in wat er nodig is om de ingezette ontwikkeling te borgen. Zo ontstaat daadwerkelijk de verandering van houding en gedrag.

Duurzame verandering

Om te voorkomen dat een verandering in no time is verdwenen als sneeuw voor de zon, is het belangrijk om verder te gaan, waar anderen stoppen. Stap je over iets moeilijks heen door snel over te gaan tot oplossen of ga je het aan, sta je stil daar waar het ongemak je uitdaagt en ga je er doorheen om verder te komen? 

Wij begeleiden deelnemers hierin. Je doorloopt een ontwikkelcurve. Daar waar je op het randje van je comfort komt brengt NextSteps.nu je net iets verder. Weerstand is het begin van groei. Door stil te staan bij wat zich in essentie aandient en dat grondig te onderzoeken komt er een creativiteit vrij. Die geeft uiting aan een potentieel dat in eerste instantie verborgen leek. Gebaseerd op Theorie U van Otto Scharmer en de acceptatieprocessen van Kübler-Ross. Is groei en ontwikkeling dan alleen door pijn en moeite mogelijk? Nee, echter soms loopt men onbewust voor iets weg. Geregeld hoor je mensen zeggen: “Lastig, maar ik ben er doorheen en nu een stuk rijker, verder en wijzer. Het was goed om de next step te zetten.”

Waarden

Open: Wij staan open naar de ander en geven feedback omdat de ander ertoe doet

Aanspreken: Wij spreken elkaar aan om aan te scherpen en ieders potentieel helder te maken

Weerstand is het begin van groei

Werken vanuit vertrouwen en verwondering

Samen

Uitdagend

Eigen regie als next step

Altijd op zoek naar datgene wat er echt toe doet

Oprechte interesse door je te verplaatsen in de ander en een open dialoog te voeren

Scherp op de inhoud en zacht op de relatie