Werkwijze

Fase 1: In contact.

In fase 1 zijn wij gericht op het contact met u om helder te krijgen wat uw wens tot ontwikkeling in uw situatie is. Wij komen graag verkennen of samenwerking tot meerwaarde kan leiden. 

  1. Oriënterend gesprek met klant/prospect. Hierbij wordt “de vraag achter de vraag” onderzocht. Het resultaat hiervan is opdracht tot een pré-onderzoek dat is gericht op het kunnen maken van een maatwerk PvA (Plan van Aanpak) met offerte. Het pré-onderzoek wordt gefactureerd. Dit oriënterend gesprek kan door iedereen van ons worden gedaan. Op basis van de bevindingen vanuit dit oriënterend gesprek kan eventueel een andere professional worden ingevlogen ten behoeve van het pré-onderzoek. 
  2. Pré-onderzoek. Hierbij worden interviews gehouden met de direct betrokkenen én met andere stakeholders die van invloed kunnen zijn op het vraagstuk. De context wordt hier derhalve bij betrokken. Het resultaat is een analyse en een PvA waarbij niet alleen wordt teruggevallen op de opdrachtbevestiging, maar óók de elementen worden betrokken die opvallen en die van invloed zijn op het vraagstuk. Het PvA is geënt op de theorie van persoonlijke groei waarbij specifieke ontwikkellijnen worden geconcretiseerd.
  3. De resultaten van het pré-onderzoek worden besproken met de opdrachtgever. Op basis van die interactie wordt wederzijds de problematiek én de aanpak op hoofdlijnen onderkent en vastgesteld. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten te concretiseren. Door het expliciet maken van de resultaten kan het PvA worden gewijzigd/aangescherpt. 
  4. Op basis hiervan wordt een offerte uitgebracht die leidt tot een opdrachtbevestiging.

Fase 2: De uitvoering

In onze aanbod gaan wij uit van procesbegeleiding van het individuele proces en het groepsproces. Soms vertragend indien gewenst, soms versnellend waar mogelijk. Telkens met het doel en de toepasbaarheid in het achterhoofd. Wij werken vanuit veiligheid en vertrouwen. Naast de begeleiding en training verzorgen wij met u de borging van het resultaat in de organisatie.

Wij werken vanuit vertrouwelijkheid en integriteit waardoor wij op geen enkele wijze zaken die aan de orden zijn geweest tijdens de procesbegeleiding of training naar buiten brengen.

Fase 3: De terugkoppeling

Wij koppelen het resultaat terug aan de opdrachtgever, niet het proces of een individuele of groepssituatie. Indien noodzakelijk of gewenst kunnen vervolg afspraken worden gemaakt